Cùng kết nối
Cùng thành công

Chúng tôi hỗ trợ toàn diện cho việc mở rộng đầu tư giữa Nhật Bản - Việt Nam và góp phần vào việc phát triển của các doanh nghiệp.

WELCOME TO HARIAN CORPORATION

LĨNH VỰC KINH DOANH

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn và cố vấn khác nhau cho các công ty mở rộng sang Việt Nam và các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

TRIẾT LÝ KINH DOANH VÀ TẦM NHÌN

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Thông qua các hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi mong muốn trở thành cầu nối hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam.
Trở thành một doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho xã hội của cả hai quốc gia.

SỨ MỆNH HOẠT ĐỘNG

SỨ MỆNH & PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

Thông qua hoạt động tư vấn, hỗ trợ “tận tâm” và “uy tín” chúng tôi hỗ trợ mở rộng đầu tư an toàn vào Việt Nam. từ đó mang tới sự thành công và hài lòng đến khách hàng. Sứ mệnh của chúng tôi là: Cùng kết nối - Cùng thành công

Với dịch vụ chuyên nghiệp và đa dạng của mình, chúng tôi luôn đồng hành và hỗ trợ khách hàng, giúp mang lại lợi ích và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Phương châm hoạt động của chúng tôi là: Chuyên nghiệp – Tận tâm – Tin cậy – Hiệu quả

DỊCH VỤ

NỘI DUNG DỊCH VỤ

Tư vấn

Tư vấn phát triển doanh nghiệp, tư vấn quản lý, kế toán - thuế

Giới thiệu

Giới thiệu, tư vấn đầu tư bất động sản Nhật Bản - Việt Nam.

Tổ chức, xúc tiến hợp tác thương mại Nhật - Việt

Xây dựng kế hoạch hợp tác, xúc tiến kinh doanh giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Tổ chức các sự kiện, hỗ trợ khảo sát thực địa tại Việt Nam và Nhật Bản.

Đại diện, uỷ thác, uỷ quyền

Hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài thành lập công ty chi nhánh tại Việt Nam.

Hỗ trợ đăng kí các loại giấy phép, nhận ủy thác và ủy quyền liên quan đến đầu tư v.v.

Thương mại, xuất nhập khẩu

Thương mại, phân phối và xuất nhập khẩu.

Liên hệ

Liên hệ để được hỗ trợ toàn diện cho việc mở rộng đầu tư sang Việt Nam

Liên hệ ngay