DỊCH VỤ

NỘI DUNG DỊCH VỤ

Tư vấn đầu tư

 • Tư vấn M&A Nhật - Việt
 • Tư vấn về nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thị trường, các hoạt động kêu gọi đầu tư và phát triển kinh doanh giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam
 • Tư vấn kinh doanh thương mại giữa Nhật Bản và Việt Nam
 • Tư vấn về hoạt động kinh doanh của công ty tại Việt Nam
 • Tư vấn quản lý, kế toán - thuế

Tổ chức, xúc tiến hợp tác thương mại Nhật - Việt

 • Tổ chức các sự kiện, lên kế hoạch xúc tiến hợp tác kinh doanh giữa Nhật Bản và Việt Nam.
 • Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động khảo sát Nhật Bản - Việt Nam.

Môi giới & giới thiệu

 • Làm cầu nối giúp giới thiệu bất động sản giữa Nhật Bản và Việt Nam.
 • Giới thiệu, kết nối với các doanh nghiệp tại Việt Nam

Đại diện, uỷ thác, uỷ quyền

 • Thành lập công ty tại Việt Nam, hỗ trợ đăng kí các loại giấy phép đầu tư.
 • Nhận ủy thác và ủy quyền liên quan đến đầu tư giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Thương mại, xuất nhập khẩu

 • Thương mại, phân phối và xuất nhập khẩu.

Liên hệ

Liên hệ để được hỗ trợ toàn diện cho việc mở rộng đầu tư sang Việt Nam

Liên hệ ngay