Hệ thống đại lý

Miền Trung

HA ANH PHUONG COMPANY LIMITED
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
Người đại diện: LÊ THỊ MAI ANH
Tax Code: 3002271064
Phone: 3002271064
CÔNG TY TNHH TVTK & XD IDEA
Địa chỉ: 580/3 Núi Thành, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH THÔNG
Tax Code: 0402051766
Phone: 0402051766

Liên hệ

Liên hệ để được hỗ trợ toàn diện cho việc mở rộng đầu tư sang Việt Nam

Liên hệ ngay